Приложения

VIII. Приложения

Table of Contents
A. PostgreSQL Error Codes
B. Date/Time Support
B.1. Date/Time Input Interpretation
B.2. Date/Time Key Words
B.3. Date/Time Configuration Files
B.4. History of Units
C. SQL Key Words
D. Соответствие стандартам SQL
D.1. Поддерживаемые возможности
D.2. Неподдерживаемые возможности
E. Release Notes
E.1. Release 8.4.2
E.2. Release 8.4.1
E.3. Release 8.4
E.4. Release 8.3.9
E.5. Release 8.3.8
E.6. Release 8.3.7
E.7. Release 8.3.6
E.8. Release 8.3.5
E.9. Release 8.3.4
E.10. Release 8.3.3
E.11. Release 8.3.2
E.12. Release 8.3.1
E.13. Release 8.3
E.14. Release 8.2.15
E.15. Release 8.2.14
E.16. Release 8.2.13
E.17. Release 8.2.12
E.18. Release 8.2.11
E.19. Release 8.2.10
E.20. Release 8.2.9
E.21. Release 8.2.8
E.22. Release 8.2.7
E.23. Release 8.2.6
E.24. Release 8.2.5
E.25. Release 8.2.4
E.26. Release 8.2.3
E.27. Release 8.2.2
E.28. Release 8.2.1
E.29. Release 8.2
E.30. Release 8.1.19
E.31. Release 8.1.18
E.32. Release 8.1.17
E.33. Release 8.1.16
E.34. Release 8.1.15
E.35. Release 8.1.14
E.36. Release 8.1.13
E.37. Release 8.1.12
E.38. Release 8.1.11
E.39. Release 8.1.10
E.40. Release 8.1.9
E.41. Release 8.1.8
E.42. Release 8.1.7
E.43. Release 8.1.6
E.44. Release 8.1.5
E.45. Release 8.1.4
E.46. Release 8.1.3
E.47. Release 8.1.2
E.48. Release 8.1.1
E.49. Release 8.1
E.50. Release 8.0.23
E.51. Release 8.0.22
E.52. Release 8.0.21
E.53. Release 8.0.20
E.54. Release 8.0.19
E.55. Release 8.0.18
E.56. Release 8.0.17
E.57. Release 8.0.16
E.58. Release 8.0.15
E.59. Release 8.0.14
E.60. Release 8.0.13
E.61. Release 8.0.12
E.62. Release 8.0.11
E.63. Release 8.0.10
E.64. Release 8.0.9
E.65. Release 8.0.8
E.66. Release 8.0.7
E.67. Release 8.0.6
E.68. Release 8.0.5
E.69. Release 8.0.4
E.70. Release 8.0.3
E.71. Release 8.0.2
E.72. Release 8.0.1
E.73. Release 8.0
E.74. Release 7.4.27
E.75. Release 7.4.26
E.76. Release 7.4.25
E.77. Release 7.4.24
E.78. Release 7.4.23
E.79. Release 7.4.22
E.80. Release 7.4.21
E.81. Release 7.4.20
E.82. Release 7.4.19
E.83. Release 7.4.18
E.84. Release 7.4.17
E.85. Release 7.4.16
E.86. Release 7.4.15
E.87. Release 7.4.14
E.88. Release 7.4.13
E.89. Release 7.4.12
E.90. Release 7.4.11
E.91. Release 7.4.10
E.92. Release 7.4.9
E.93. Release 7.4.8
E.94. Release 7.4.7
E.95. Release 7.4.6
E.96. Release 7.4.5
E.97. Release 7.4.4
E.98. Release 7.4.3
E.99. Release 7.4.2
E.100. Release 7.4.1
E.101. Release 7.4
E.102. Release 7.3.21
E.103. Release 7.3.20
E.104. Release 7.3.19
E.105. Release 7.3.18
E.106. Release 7.3.17
E.107. Release 7.3.16
E.108. Release 7.3.15
E.109. Release 7.3.14
E.110. Release 7.3.13
E.111. Release 7.3.12
E.112. Release 7.3.11
E.113. Release 7.3.10
E.114. Release 7.3.9
E.115. Release 7.3.8
E.116. Release 7.3.7
E.117. Release 7.3.6
E.118. Release 7.3.5
E.119. Release 7.3.4
E.120. Release 7.3.3
E.121. Release 7.3.2
E.122. Release 7.3.1
E.123. Release 7.3
E.124. Release 7.2.8
E.125. Release 7.2.7
E.126. Release 7.2.6
E.127. Release 7.2.5
E.128. Release 7.2.4
E.129. Release 7.2.3
E.130. Release 7.2.2
E.131. Release 7.2.1
E.132. Release 7.2
E.133. Release 7.1.3
E.134. Release 7.1.2
E.135. Release 7.1.1
E.136. Release 7.1
E.137. Release 7.0.3
E.138. Release 7.0.2
E.139. Release 7.0.1
E.140. Release 7.0
E.141. Release 6.5.3
E.142. Release 6.5.2
E.143. Release 6.5.1
E.144. Release 6.5
E.145. Release 6.4.2
E.146. Release 6.4.1
E.147. Release 6.4
E.148. Release 6.3.2
E.149. Release 6.3.1
E.150. Release 6.3
E.151. Release 6.2.1
E.152. Release 6.2
E.153. Release 6.1.1
E.154. Release 6.1
E.155. Release 6.0
E.156. Release 1.09
E.157. Release 1.02
E.158. Release 1.01
E.159. Release 1.0
E.160. Postgres95 Release 0.03
E.161. Postgres95 Release 0.02
E.162. Postgres95 Release 0.01
F. Модули, поставляемые дополнительно
F.1. adminpack
F.2. auto_explain
F.3. btree_gin
F.4. btree_gist
F.5. chkpass
F.6. citext
F.7. cube
F.8. dblink
F.9. dict_int
F.10. dict_xsyn
F.11. earthdistance
F.12. fuzzystrmatch
F.13. hstore
F.14. intagg
F.15. intarray
F.16. isn
F.17. lo
F.18. ltree
F.19. oid2name
F.20. pageinspect
F.21. pgbench
F.22. pg_buffercache
F.23. pgcrypto
F.24. pg_freespacemap
F.25. pgrowlocks
F.26. pg_standby
F.27. pg_stat_statements
F.28. pgstattuple
F.29. pg_trgm
F.30. seg
F.31. spi
F.32. sslinfo
F.33. tablefunc
F.34. test_parser
F.35. tsearch2
F.36. uuid-ossp
F.37. vacuumlo
F.38. xml2
G. Внешние проекты
G.1. Клиентские интерфейсы
G.2. Процедурные языки
G.3. Расширения
H. The Source Code Repository
H.1. Getting The Source Via Git
H.2. Getting The Source Via Anonymous CVS
H.3. Getting The Source Via rsync
I. Documentation
I.1. DocBook
I.2. Tool Sets
I.3. Building The Documentation
I.4. Documentation Authoring
I.5. Style Guide
J. Сокращения

Back to top

(С) Виктор Вислобоков, 2008-2010